Firma GeoPlus – Badania Geologiczne i Geotechniczne powstała w 2008 roku w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie rynku inwestycji budowlanych na profesjonalne usługi geośrodowiskowe.

Właściciel firmy Piotr Zawrzykraj od 2005 roku jest adiunktem w Instytucie Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia rozpoczął w 1995 roku, które ukończył w 2000 roku zdobywając tytuł magistra o specjalności geologia inżynierska. Naukę kontynuował na studiach doktorackich zakończonych zdobyciem stopnia doktora nauk o ziemi w zakresie geologii w 2005 roku. Od 2000 roku współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi, zdobywając w ten sposób praktykę i doświadczenie. Specjalizuje się w terenowych badaniach geologiczno-inżynierskich. Jest autorem bądź współautorem niemal 500 ekspertyz i dokumentacji z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Posiada uprawnienia geologiczno-inżynierskie Ministra Środowiska zdobyte w 2006 roku.