Zakres usług:

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Oceny warunków geotechnicznych dla posadowienia obiektów budowlanych
 • Rozpoznania warunków wodno-gruntowych
 • Kontrola stanu gruntu
 • Wiercenia
 • Piezometry
 • Sondowania CPT, sondowania dynamiczne DPL, DPH
 • Odbiór wykopów
 • Badania właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów
 • Studnie abisynki